Kapag may balak, hayaang mamulaklak: Ang kwento ng mga kababaihan ng LAWPA

Sa isang bayan sa Camarines Sur, may isang grupo ng mga kababaihan na mahilig sumama sa iba’t ibang pagtitipon, maging kasalan, birthday, o anumang okasyon. Isang araw, sa gitna ng kanilang masayang salu-salo, umusbong ang ideya na bumuo ng opisyal na grupo na may hangaring makatulong sa kanilang komunidad. Ito ang panimula ng Lapurisima Women’s Planter Association o LAWPA na ngayon ay isang magandang halimbawa kung paano ang pagkakaroon ng malasakit sa isa’t isa ang makakapitan upang harapin ang mga hamon ng lipunan. Basahin ang buong kwento.

Engage and Participate