Sama-samang pagsulong ng mga magsasaka ng El Nido

Masasabi na agrikultura ang pinakamahalagang sektor ng ating ekonomiya sapagkat binubuhay nito ang milyun-milyong Pilipino. Sa kabila nito, kulang ang pagbibigay ng pansin sa mga suliraning kinakaharap ng sektor ng agrikultura. Habang dumarami ang populasyon, nananatiling maliit ang kita, kulang ang kapital, at nahuhuli ang teknolohiya ng maraming magsasaka.  Dahil dito, itinaguyod ng Pilipinas Shell Foundation ang Shell Training Farms (STFs) sa iba’t ibang probinsya upang makatulong sa mga magsasaka at matugunan ang kanilang mga pangangailangan at isa na dito ang magsasaka ng El Nido. Read more.

Engage and Participate